El PERIPLE DE LES  OBRES CLÀSSIQUES

TRANSMISSIÓ  I  PERVIVÈNCIA

 
 

 


1)     El gran centre on s´aplegaren els filòlegs que volgueren servar la literatura antiga fou el Museu d´Alexandria, institució on s´aplegaren erudits apassionats pels papirs, que seguiren els mètodes ja practicats al Liceu, fundat per Aristòtil. L´assessorament de Demetri de Fàleron, deixeble de Teofrast, en fou una peça clau. Poetes com Apol.loni de Rodes o Eratòstenes també exerciren com a bibliotecaris del Museu i van resoldre (com el poeta Cal.límac) problemes d´atribució i autenticitat dels manuscrits.

2) A Pèrgam es desenvolupà un altre centre important d´estudis sobre la base d´idees estoiques i amb un gran interès pels temes gramaticals, tot i que també van editar textos, com els d´Homer ("Ilíada", "Odissea", etc.) i dels diversos prosistes.

3) Fins aleshores, no hi havia bones edicions dels autors, tot i l´existència d´una gran munió de papirs i de la tradició indirecta d´autors.

4) La transmissió dels textos grecs en època romana va passar per una etapa molt accidentada, i els problemes d´edició de textos van passar a segon plànol, malgrat excepcions, com la del filòleg Àtic.

5) Segle II dC.: Apareix el format còdex i d´aquesta època remunten els "arquetipus" , o testimonis més antics de la tradició en què el text d´un autor se´ns ha transmès.

6) Segle IX dC.: Època de còpia de textos conservats.

7) Els textos que no havien estat passats a còdex en època romana, es van perdre gairebé tots.

8) Ara comencem a albirar les set tragèdies d´Èsquil, les set de Sòfocles, per exemple, en comptes de les altres seves, no conservades.

9) El cristianisme, en contra del que s´ha dit, no va suposar una minva ("censura"??) ni una pèrdua de manuscrits, ja que alguns pares de l´Església defensaren els beneficis del coneixement de la literatura grega antiga. Es van destruir les obres dels heretges, i no pas les dels pagans.

10) A partir del segle VI d.C. serà només Bizanci l´únic transmissor de la literatura grega.

11) Cèsar Bardas reinstaura l´any 850 la Universitat de Constantinoble, que havia d´exercir un rol important en la conservació de la literatura antiga.

12) El "Lèxic" de Foci inclou molts fragments d´autors, especialment de la Comèdia àtica, dels quals n´és l´únic transmissor. A més, redacta la "Biblioteca" amb resums i judicis literaris molt importants.

13) L´any 1204 els exèrcits de la IV Creuada saquegen Constantinoble i la seva biblioteca sofreix pèrdues molt elevades, probablement més quantioses que les sofertes l´any 1453, en la presa de Constantinoble pels turcs.

14) Després comptem amb l´Humanisme renaixentista del XIV, interessats pel llegat clàssic, més llatí que grec..

15) Els refugiats bizantins, fugits de Constantinoble, arriben a Itàlia per dedicar-se a la docència o a la còpia de textos.

16) Obviament, el descobriment de la impremta va ajudar a difondre els textos antics.
 

                                                   Resum i traducció a càrrec de Josep Antoni Clua, de
                                                                                   l´article de A.Bernabé, "Transmisión de la
                                                                                   literatura  griega", dins J.A.López Férez (Ed.),
                                                                               Historia de la literatura griega, Madrid 1988.